TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cách ly F1 tại khách sạn | VTVDigital

TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cách ly F1 tại khách sạn | VTVDigital

TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cách ly F1 tại khách sạn | VTVDigital

TP Hồ Chí Minh sẽ thí điểm cách ly F1 tại khách sạn | VTVDigitalShadow of play buttonPlay button
■ChannelDự Báo Thời Tiết VTV
■Published2021-06-10 22:11:03
■Duration05:42
■CategoryF1 (Formula 1)