Gà Tre Chuối (Mỹ F1) Chân Xanh ➨ 1kg250 ǁ 📲LH: 0939 6171 39

Gà Tre Chuối (Mỹ F1) Chân Xanh ➨ 1kg250 ǁ 📲LH: 0939 6171 39

Gà Tre Chuối (Mỹ F1) Chân Xanh ➨ 1kg250 ǁ 📲LH: 0939 6171 39

Gà Tre Chuối (Mỹ F1) Chân Xanh ➨ 1kg250 ǁ 📲LH: 0939 6171 39Shadow of play buttonPlay button
■ChannelTRẠI GÀ LAI TpHCM - Kênh mới
■Published2021-06-11 11:56:15
■Duration00:25
■CategoryF1 (Formula 1)