Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP HCM

Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP HCM

Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP HCM

Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP HCMShadow of play buttonPlay button
■ChannelHùng Nguyễn
■Published2021-05-03 19:38:34
■Duration01:39
■CategoryF1 (Formula 1)