Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP.HCM

Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP.HCM

Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP.HCM

Hai ca F1 của BN 2910 trên chuyến bay VJ 133 không phải đến Vũng Tàu mà ở TP.HCMShadow of play buttonPlay button
■ChannelBáo Tuổi Trẻ
■Published2021-05-03 18:52:25
■Duration01:39
■CategoryF1 (Formula 1)